ŽENSKI DAN: Ženska seksualnost iz feminističkog ugla

Kulturni centar REX | 29.3.2014. - 29.3.2014.
Pozivamo Vas na psihodramsku radionicu koji će se baviti pitanjem ženske seksualnosti iz feminističkog ugla. Radionica je otvorena i besplatna za sve žene!

CT Women vas poziva na psihodramsku radionicu „Ženska seksualnost iz feminističkog ugla" koja će se baviti odnosom prema femininom i feminizmu, odnosom prema telu, telesnom i seksualnom, odnosom prema ženstvenosti.

Na radionici ćemo pomoću niza sociodramskih i psihodramskih tehnika istraživati psihoseksualni svet žene, način na koji se razume telo i odnos koji se uspostavlja sa telesnim. Kako se postaje ženom? Šta znači biti žena?

Naše učiteljice u martu su: Maja Milić i Maja Stajčić Riza Aragon.
Više informacija o našim učiteljicama:
Maja Milić, psihoterapeutkinja psihodramskog modaliteta u procesu edukacije; iskustvo u individualnom i grupnom psihoterapijskom radu. Završila master studije kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Anoreksija i ženska seksualnost". Iskustvo u radu sa decom ulice, mladima u procesu edukacije, onkološkim pacijentima i pacijentkinjama i članovima/cama njihovih porodica, psihijatrijskim korisnicima/cama, itd.
Maja Stajčić Riza Aragon, psihoterapeutkinja psihodramskog modaliteta u procesu edukacije, farmaceutkinja po obrazovanju, feministička aktivistkinja, sklona egzistencijalnoj, humanističkoj filosofiji i levičarskoj politici.

Psihodrama je egzistencijalistička i humanistička terapija, koja osobu posmatra kao celovito biće sa zdravim potencijalima. Osnivač ovog modalitata je Jakob Levy Moreno.
Psihodrama je akcioni grupni metod, gde se kroz niz tehnika (zamena uloga, dubliranje, ogledanje, itd.) klijent/kinja podstiče da na psihodramskoj sceni odigra bolne ili važne uspomene iz prošlosti, dovrši nedovršene razgovore ili se oprosti od osoba sa kojima u realnom životu nije imao/la mogućnosti, razreši sopstvene unutrašnje konflikte, suoči se sa svojim željama, fantazijama, snovima, suoči se sa anksioznom anticipacijom budućnosti, sagleda svoje emocije, misli i postupke, itd. Ulaskom u različite uloge i uz pomoć ostalih članova grupe se ove scene odigravaju uz podršku i vođenje od strane terapeuta/kinja. Fokus psihodrame je na „ovde i sada", što podrazumeva odigravanje situacije u realnom vremenu. Osoba ima mogućnost da se suoči ili promeni uticaj koji određena situacija ima ne njegov/njen psihički svet uvežbavajući različite životne situacije, postepeno razvijajući na taj način spontanost i kreativnost.

Radionica je otvorena i besplatna za sve žene!

Kako je interesovanje veliko, a broj mesta ograničen potrebno je da pošaljete prijavu na našu adresu zenskidan1@gmail.com
Stara adresa zenskidan@gmail.com vise nije aktivna.

Dobrodošle!


Program Ženski dan je otpočeo pre šest godina i do sada smo imale preko četrdeset učiteljica, koje su nam prenosile svoja znanja i veštine. Ženski dan traje zahvaljujući podršci fondacije Rekonstrukcija Ženski fond i Kulturnog centra Rex. Ženskom danu više informacija saznajte na: zenskidan1@gmail.com kao i na FB strani ZENSKI DAN, a o grupi koja ga organizuje na FB strani ACT Women i našoj novoj web stranici www.actwomen.org
Vesna Bujošević (PR) 064 1161483
Ana Imširović Đorđević (organizatorka) 063 8055391