Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990-2010

Kulturni centar REX | 17.3.2012. - 17.3.2012.
Predstavljanje zbornika tekstova

ASKA - mreža žena u izvođačkim umetnostima Zapadnog Balkana oformljena je u periodu između 2009. i 2010. godine na inicijativu Centra za feminističku kulturu NOVA iz Podgorice, a uz podršku organizacija Fondacija CURE iz Sarajeva, Teatra Thalassa iz Zagreba i Žena na delu iz Beograda. Prvu fazu rada mreže karakterisao je istraživački rad i pokušaj mapiranja scena i feminističkih izvođačkih praksi u regionu od 90-ih do danas. Mreža je osnovana sa ciljem da se uspostavi bliža regionalna saradnja u poljima feminističke umetnosti, teorije izvodjačkih umetnosti i aktivizma kroz interdisciplinaran pristup koji povezuje znanja i iskustva iz ove tri oblasti u četiri zemlje regiona.
Takođe, jedan od ciljeva mreže bio je pokrenuti i pružiti podršku produkciji u oblasti feminističkih izvođačkih umetnosti i aktivizma u regionu.

Kao rezultat inicijalne istraživačke faze rada objavljen je zbornik tekstova "Ženski glasovi u izvedbenim umjetnostima Zapadnog Balkana 1990-2010" http://faktiva.net/vest/u-potrazi-za-feministickom-scenom koji će predstaviti urednice izdanja i koordinatorke mreže: Nataša Nelević, Dubravka Crnojević-Carić, Vedrana Frašto, Sunčica Vučaj i Tanja Marković, uz učešće autorki tekstova o feminističkim izvođačkim praksama u Srbiji, Dubravke Đurić i Ane Vilenice.