9. Mar 2023.

Gašpar Mikloš Tamaš (1948-2023)

U Budimpešti je 16. januara, u 74 godini preminuo filozof Gašpar Mikloš Tamaš koga smo imali prilike da ugostimo u našem centru.

https://www.mixcloud.com/REXfiles/predavanje-ga%C5%A1para-m-tama%C5%A1a-ima-li-fa%C5%A1izma-nakon-1945/
Izvor: https://www.stacion.org/en/G-M-Tamas-Was-There-Fascism-in-Europe-After-1945

Gašpar Mikloš Tamaš (Tamás Gáspár Miklós), bio je istaknuti filozof iz Mađarske. Rodio se 1948. godine u Klužu u Rumuniji, odakle je proteran 1981. godine zbog „opozicionog držanja“.

Pored svog filozofskog rada na pojmovima poput post-fašizma i etnicizma zapamćen je i kao političar, odnosno kao jedan od ključnih učesnika promene režima u Mađarskoj. Od 1989. do 1994. godine G.M. Tamaš je bio poslanik u mađarskom parlamentu, ali ubrzo se razočarao u rezultate i mogućnosti uspostavljene građanske demokratije, nakon čega je svoju filozofsku i političku aktivnost postavio na marksističke i materijalističke temelje...

Nastavak teksta: Mašina

Na ovom linku možete preslušati Gašparevo predavanje koje je održao u našem centru 2918. godine

 

Sve vesti

AKTUELNO

Kulturni centar Rex 29.7.2023. - 29.7.2023.

Čitajuća grupa "Civilno društvo i kultura pre, tokom i nakon rata (sećanja)"

Pridružite se čitalačkoj grupi koja analizira knjigu „Umetnost i kultura otpora“ Milene Dragićević Šešić (FDU, Clio, 2018).
Kulturni centar Rex 19.7.2023. - 19.7.2023.

GDE SU BILI ŠTA SU RADILI - Nebojša Glišić: Severna Irska, Deri

... Od prvog do poslednjeg trenutka boravka u Irskoj, sve je obeleženo sukobom. Murali na zidovima objekata, priče prolaznika, razgovori sa slučajnim poznanicima, univerzitet, ulice, dečja igra… ali sa druge strane ovog konteksta stoji relativno uspešan model pomirenja o kome je neophodno razgovarati u cilju komparativnog izučavanja transformacije konflikta, izgradnje i održavanja mira...
Kulturni centar REx 7.6.2023. - 7.6.2023.

Ring Ring - Koncert Badrutt Belorukov Kocher

Elektro akustična kamerna muzika svetske klase napravljena od ogromnih dinamičkih kontrasta koji se razvijaju od prefinjenih vibrirajućih zvučnih pejzaža do eruptivnih napada. Muziku trija karakteriše snažan osećaj za duge improvizacije. Trio je nastupao od 2014. godine u Rusiji, Sibiru, Francuskoj i Švajcarskoj. / (ENG) World-class electro acoustic chamber music made of huge dynamic contrasts evolving from refined vibrating soundscapes to eruptive attacks. The music of the trio is characterised by a strong feeling for long improvisational developments. The trio performed since 2014 in Russia, Siberia, France and Switzerland.