GDE SU BILI ŠTA SU RADILI Gordana Novaković i Mark Brogan: Beograd-London-Beograd-London

Kulturni centar Rex | 13.10.2023. - 13.10.2023.
Organizacija
Kulturni centar Rex
Naši gosti u petak od 18-20h biće dvoje umetnika/putnika/namernika/rezidenta koji će sa publikom i međusobno podeliti utiske i iskustva odlazaka, boravaka, rada i povrataka u/iz Beograd/a i London/a. Ilustracija: Fugue, Art and Science Collaborative Project http://fugueart.com/

Gordana Novaković je jedan od pionira u oblastima novomedijske i digitalne umetnosti i interdisciplinarnih istraživanja. Diplomirala 1974. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na Odseku za primenjeno slikartsvo. Kao slikar, na početku karijere realizovala je 11 samostalnih izložbi. Od 1984. do danas bavi se interdisciplinarnim istraživanjima i primenom digitalne tehnologije u umetničkoj praksi i teoriji koje objedinjuje umetnost i nauku. Ostvarivši brojne radove iz te oblasti prvo u Beogradu, a zatim u Londonu gde živi i radi od 1998, izlagala je na brojnim kolektivnim međunarodnim izložbama i festivalima, a u Beogradu je realizovala samostalne izložbe složenih interaktivnih instalacija ‘Ispod košulje srećnog čoveka’ 1996, ‘Infošum’ 2000 i ‘Fugu’ u Galeriji ULUS 2006. Bavila se i videom, komjuterskom animacijom i performansom. Redovan je predavač je na brojnim vodećim međunarodnim interdisciplinarnim konferencijama kao što su International Symposium of Electronic Arts (ISEA), Toward a Science of Consciousness, Consciousness Reframed, Electronic Visualisation in Arts (EVA London), Digital Reserach in the Humanities and Art (DRHA). U periodu od 2004. do danas je gostujući umetnik na Katedri za kompjuterske nauke na University College London (UCL) gde je osnovala istraživački forum za umetnost i nauku Tesla kojim rukovodi do danas. Gordana trenutno radi na svom konceptu neuroplastičnih umetnosti, istražujući mogućnosti novih interaktivnih umetničkih formi baziranih na oblasti neurologije koja se bavi neuroplasticitetom - sposobnoću mozga za brze i radikalne promene izazvane novim čulnim nadražajima. Dobitnica je domaćih, britanskih i međunarodnih istraživačkih nagrada i stipendija: Muzej grada Beograda (1996.), Fond za otvoreno društvo (2000.), Australian Arts Board (2000. sa Rainer Linz-om), Arts Council England stipendija za umetničko istraživanje (2004.), Arts and Humanities/Arts Council England post-doktorska stipendija za umetničko istraživanje (2005), Leverhulme Trust stipendija gostujućeg umetnika (2005.), Brain Gain Grant, World University Service (WUS) post-doktorska stipendija za seminar na beogradskom Univerzitetu umetnosti (2005.), UCL Graduate School za Tesla forum za umetnost i nauku (2006.), Arts and Humanities Research Council Information and Communication Technologies Methods Network Grant post-doktorska stipendija (2007.), Arts Council England stipendija za umetnički projekat (2016.). Dobitnica je nacionalnong statusa istaknutog umetnika. Članica je ULUS-a, ULUPUDS-a i CAS (British Computer Arts Society)

Mark Brogan: "Nakon što sam se doselio u Beograd 2005. pokrenuo sam mali eksperimentalni call centar, koji je po outsourcing modelu obrađivao rezultate istraživanja tržišta iz Velike Britanije. U tom radu sam u velikoj meri i na eksperimentalan način koristio video i film, koji su kasnije bili prikazani u Kulturnom Centru Beograda (KCB) i na Evropskom filmskom festivalu. Ovaj call centar je polako prestao da radi posle izbijanja globalne finansijske krize 2008. godine. Period između 2010. i 2012. proveo sam u Berlinu, koji se za mene kao umetnika pokazao kao neproduktivno okruženje. Vratio sam se u Srbiju 2012. i nastavio sa umetničkim radom. Ovog puta sam po narudžbini radio foto-tapet velikih dimenzija za Muzej savremene umetnosti u Beogradu i još neke naručioce. Tada sam obnovio veze sa Velikom Britanijom i 2014. upisao Master studije iz oblasti likovnih umetnosti na Koledžu Goldsmits Univerziteta u Londonu. Tokom te četiri godine studija živeo sam u Beogradu i samo na kratko putovao u London zbog obaveza na fakultetu. Uporedo sa ovim aktivnostima, gradio sam karijeru i ugled prevodioca za stručne tekstove, publikacije i knjige sa srpskog na engleski jezik iz oblasti istorije umetnosti i na kulturološko-društvene teme. Nakon završenih master studija živeo sam u Beogradu do jeseni 2022. godine, a onda sam se preselio u Liverpul da bih pohađao obuku za nastavnika umetnosti u srednjoškolskom i visokom obrazovanju. Obuku sam završio u julu 2023. i sada tražim posao u severo-zapadnom delu Engleske, gde bih nastavio da radim i kao umetnik. I dalje se bavim prevođenjem sa srpskog jezika zbog ljubavi prema književnosti i jezicima, kao i iz želje da održim bliske veze koja ovde imam.
U REX-u ću predstaviti nekoliko svojih najvažnijih umetničkih radova nastalih između 2005. i 2023. godine. Objasniću na koji način su sredina u Srbiji i ona u Britaniji uticale na moj rad, kao i moje viđenje razvoja umetničke scene u ove dve zemlje u pomenutom periodu. Pričaću i o tome na koji načim mislim da sam se promenio kao osoba tokom života u Srbiji."

 

Mark Brogan: "I moved to Belgrade in 2005 and soon after set up as an experiment a small outsourced call centre processing market research work from the UK. I used video and film very intensively and experimentally in this call centre and these were later exhibited at the Cultural Centre Belgrade and at European film festivals. This call centre slowly stopped working in the years after the Global Financial Crisis of 2008 and I spent the years 2010 to 2012 in Berlin, which as an artist I found to be an unproductive context. In 2012 I returned to Serbia and resumed my art practice here but this time in the form of large-scale photo-wallpaper commissions, for the Museum of Contemporary Art Belgrade amongst others. It was in 2014 that I began to reestablish ties to the United Kingdom and I enrolled on a 4 year part-time Masters Fine Art programme at Goldsmiths College, University of London. Still based in Belgrade, I travelled to London for short periods to attend this programme over its four year duration. Outside it, I began to build a career and my reputation as a specialist Serbian to English translator of socio-cultural and art historical texts, publications and books. After the master’s programme, I remained in Belgrade until the autumn of 2022 when I moved to Liverpool, UK, to train to teach art in secondary schools and higher education. I completed this training in July 2023 and am now looking for work in North West England and to set up as an artist there. I continue to work as a translator in Serbia because of my passion for literature and languages and to maintain close ties here.

At REX, I will show and talk about some of the key artworks I made from 2005 to 2023, and the influence of the Serbian and British contexts on my work, as well how I view the development of the Serbian and British art scenes in this period. I will also talk about how I believe living in Serbia changed me as a person."

 

The 'Infonise' project (srpski : "Infošum") aims to transpose the sensation of global infonoise into an audiovisual experience that will enable participants to interact with it. (1996 - 2001)

 
The 'Fugue' (srpski: " Fuga" ) project began in 2005 and is the work of an interdisciplinary team. It was inspired by the way that fear spreads (and is spread) through the mass media, mutating as it goes, in a manner very similar to a virus spreading within the human body, and the piece took the form of the human immune system fighting a virus.