Kako nestaje fašizam? (Umetnički rad u političkim i ideološkim okolnostima)

Kulturni centar Rex | 20.8.2016. - 20.8.2016.
Svoj ciklus seminara za svakoga Rex je započeo 2011. godine seminarom "Kako nAstaje fašizam?", u okviru projekta Poseta Starom sajmištu (starosajmiste.info), sa namerom da osvetli "ekonomske, kulturne, političke, istorijske" i druge kontekste i preduslove koji omogućavaju i podstiču razvoj fašističkih ideologija i politika. Ove godine, serija javnih diskusija, studija slučaja, javnih vođenja i predavanja biće realizovana pod nadnaslovom "Kako nEstaje fašizam?", čime ćemo pokušati da diskutujemo razne pretpostavljene, moguće ili obavezne preduslove i uslove za eventualno „nestajanje“ ove ideologije sa ekonomske i političke scene savremenog sveta.

Alex Nikolić "Proleterska brigada strelja Kurta Valdhajma i njegovog konja na Starom sajmištu"

Prvi u seriji događaja biće razgovor o slici Alexa Nikolića "Proleterska brigada strelja Kurta Valdhajma i njegovog konja na Starom sajmištu". Ova slika nastala je u sklopu dugogodišnjeg rada Alexa Nikolića na umetničkoj sceni Beča, gde se bavi i manje ili više sofisticiranim mehanizmima i praksama diskriminacije i alijenacije imigranata u austrijskom društvu. Nakon niza projekata istraživanja statusa i kulture "gastarbajtera" u klubu Boem, Nikolić je ove godine radio na projektima migrating-kitchen.com i charity-show.biz. Slika koja će biti diskutovana nastala je 2015. godine kada je Nikolić u bečkoj Secesiji izlagao i spomen ploču Gavrilu Principu (http://www.vreme.com/cms/view.php?id=1165951). 

U kontekstu aktuelnog planiranja memorijalnog centra na Starom sajmištu, opredeljivanja oko 50 % biračkog tela Austrije za kandidata fašistoidne Slobodarske partije na nedavnim (a moguće i na predstojećim, ponovljenim) predsedničkim izborima, kao i nikada zaboravljene Afere Valdhajm (videti npr. https://sh.wikipedia.org/wiki/Kurt_Waldheim), ova slika (iznova) otvara polje diskusije o konceptima i dometima politike defašizacije i denacifikacije, kako u austrijskom tako i u drugim kapitalističkim društvima umešanim na različite načine u generisanje i vladavinu fašističkih ideologija i politika. 

U razgovoru će učestvovati aktivistkinje i aktivisti koji se intenzivno bave pitanjem savremenog fašizma i antifašizma, Tanja Marković (Savez antifašista), Matija Medenica (Marks21) i Nenad Porobić (NE rehabilitaciji).

 

Razgovor je deo (Do)Govornih programa KC Rex 2016/2017, koje podržava Fondacija za otvoreno društvo Srbija; Učešće Alexa Nikolića omogućio je Austrijski kulturni forum Beograd.

Kraće biografije učesnika/ca u razgovoru:

Alexander Nikolić (1973, Beč, Austrija)

Pozorišni stvaralac, radnik u umetnosti i aktivista. Inicijator internacionalnih projekata „Under the Bridge - Belgrade", SLUM-TV, BOEM*; BOEM*. 2011. godine je nagrađen grantom za interkulturni dijalog Ministarstva obrazovanja, umetnosti i kulture. U saradnji sa Akademijom likovnih umetnosti, organizovao je istraživački projekat Serious Pop, o umetničkoj aproprijaciji u Jugoistočnoj Evropi. Dugogodišnji angažman u produkciji javnog prostora, participativnih i strategija osnaživanja u polju umetnosti i kulture. Predavač na koledžima i univerzitetima u zemlji i inostranstvu. Suosnivač Bečke Wahl partije. Poslednih godina, učestvuje na internacionalnim teatarskim festivalima kao što je Dunavski festival, Bečki festival, Štajerska jesen, Life-Art festival u Hamburgu, CPH DOX u Kopenhagenu, Festival politike u nezavisnom teatru i drugim...

Tanja Marković, aktivistkinja (Savez antifašista Srbije). Učestvovala je u različitim aktivističkim grupama i inicijativama od 90ih do danas, baveći se feminističkim, antiratnim, kvir i antifašističkim temama. Sarađivala je sa Ženama na delu, Ženama u crnom, Uzbunom, Centrom za kvir studije, Centrom za nenasilnu akciju, Kulturnim centrom Rex, itd.

SAFS se bori protiv politički motivisanog istorijskog revizionizma; potsticanja mržnje, nasilja i ratnohuškačke politike; rehabilitacije četničkog pokreta i svih drugih saradnika fašizma u Drugom svetskom ratu, što podrazumeva trajnu borbu za ukidanje pravno neutemeljenih zakona kojima je taj proces omogućen; opravdavanja zločina počinjenih u Yu-ratovima devedesetih godina prošlog veka i zaštite njihovih protagonista; ispoljavanja neofašizma, rasizma, šovinizma i svih oblika političkog ekstremizma; ideološke, političke, verske isključivosti; U poslednje vreme angažovana je u Školi antifašizma kao platforme u okviru Saveza antifašista Srbije čiji fokus je na reafirmaciji i kritičkom promišljanju antifašističkog nasleđa kao i emancipatorskom potencijalu koje takvo preispitivanje ima.

Matija Medenica je sociolog i aktivista Marks21, inicijative za izgradnju revolucionarne socijalističke partije. Tokom proteklih 10 godina učestvovao je u iniciranju brojnih studentskih, antifašističkih i drugih progresivnih protestnih pokreta. Prevodilac je knjige Kevina Ovendena „Siriza u lavirintu" (IM Production, 2016). Aktivno prevodi za srbijansko izdanje časopisa „Le monde diplomatique". Članke su mu do sada objavljivali domaći i strani listovi i portali poput Politike, Mašine, Libele, CADTM-a, LeftEasta, E-novina i Biltena. Član je uredništva lista Solidarnost i veb sajta Marks21.  

Nenad Porobić (1977, Mostar, SFRJ), inženjer elektrotehnike, je član Ne rehabilitaciji, neformalne inicijative koja se protivi rehabilitaciji ratnih zločinaca i saradnika okupatora. Pored manifestacija posljedica Zakona o rehabilitaciji, aktivnosti inicijative ukazuju i na dublje uzroke rehabilitacionih politika. Nenad radi kao Programski koordinator akademskog programa SIT Balkans u Beogradu.

Informativni linkovi:

http://boem.postism.org/presse/

O transnacionalnom štrajku migranata (nemački):

http://oe1.orf.at/artikel/270945#

3 - sat o Serious Pop-u (nemački sa titlovima)

https://www.youtube.com/watch?v=HA7-aM5mg08&feature=youtu.be

 
In these Times i Washington Post  o Slum-tv (engleski):

http://inthesetimes.com/article/3565/kenyas_indy_media

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/03/24/AR2008032403291.html

 

Dokumentarac Al Jazeere o Slum-TV

http://www.aljazeera.com/focus/2008/08/2008819132220605313.html

 

Austrijski mediji o raznim projektima (nemački): 

http://diepresse.com/home/kultur/news/763169/Der-Gastarbeiter-in-Feierstimmung

http://wien.orf.at/news/stories/2533436/

http://www.oe24.at/kultur/Joerg-Haider-Double-gesucht/63421513

http://fm4.orf.at/stories/1763910/

O usponu radikalne desnice u Austriji:

http://pescanik.net/austrija-uspon-desnice/