Na traci

| 27.10.2015. - 27.10.2015.
Organizacija
Kulturni centar Rex
Kondenz Festival savremenog plesa i performansa u svom osmom izdanju predstavlja izbor najnovijih radova autora iz Srbije i Evrope koji preispituju politike, jezike i aktere savremene plesne scene, njihove strategije i komunikativnost. Iznad svega, Kondenz ističe angažovanost plesne scene na promišljanju uslova rada umetnika i posledice njihovog rada u društvenom kontekstu. Zato istupa pred publikom sa motom dance at work.

Rad istražuje javni govor unutar medijatizovanog, neoliberalnog kapitalističkog društva kroz propitivanje društvenog statusa ikona pop i savremene umetnosti i novih generacija umetnika u polju savremenog pelsa i performansa. Kao hibridni koreografski performans javnog govora, plesa i videa, rad ističe različite popularne retorike iz sveta umetnosti koje reflektuju savremene uslove za umetničku proizvodjnju, a sa kojima se mladi umetnici kontinuirano suočavaju. Putem kritičkih i analoških propitivanja takvih retorika u širem kontekstu popularne kulture, rad je usmeren ka javnoj analizi opšte-popularne slike umetnika u društvu danas i prostora za njegovu-njenu političnost unutar tog društva. Na formalnom planu, rad takođe analizira koreografiju u sferi nematerijalne forme-jezika, proizivodeći „jezičku koreografiju" kao proširenu formu izraza na sceni.

Na traci
Koncept i izvodjenje: Igor Koruga (Srbija)
Dramaturgija i koregorafska podrška: Ana Dubljević /// KC Reks
Organizacija: Stanica Servis za savremeni ples 

Više o čitavom programu može se naći na  www.facebook.com/dancestation.org