PRETRAŽI ARHIVU
Radionice/Seminari

Kulturni Centar REX 2.12.2019.

Bibliotok: Čitanje romana “Zli dusi” F.M. Dostojevskog sa Ratiborom Trivuncem

Ruska aristokratija živi monotonim životom titularno isparcelisane provincije. Svečanu rutinu njenog svevlašća remete liberalne i socijalističke ideje, dospele sa post-revolucionarnog Zapada i ojačane lokalnim prilikama početaka industrijalizacije i modernizacije unutar učmalih okvira despotizma. Grupe mlađih, protestno i antisistemski raspoloženih ljudi, koriste krutost i dekadenciju režima za širenje emancipatorskih ideja u svim društvenim slojevima. Nailazeći i na podršku i na kolebanja i na otpore primorani su na duboko preispitivanje ruskog društva i njegove u novom veku tek probuđene socio-psihološke "duše". Kontradikcije i nedoumice organizovanja, agitacije i delovanja, završavaju u bilo spontanim bilo iznuđenim i improvizovanim provokacijama, proneverama, klevetama, osudama i likvidacijama. U takvu istorijski nedozrelu predrevolucionarnu matricu slavni autor upisuje svoje stavove o političkim idejama tog doba, umećući ih u misli, dela i reči galerije živopisnih likova.
Kulturni centar Rex 24.11.2019. - 24.11.2019.

Lakanovski seminar dr. Nine Krajnik: Hrana, gorkoslatki užitak

[PSIHOANALITIČKI SEMINAR] Simptomi koji su povezani sa jednim od glavnih uslova života kao što je hrana su danas česti. Anoreksija, bulimija, gojaznost, obsesivno razmišljanje o hrani, studiozno planiranje obroka, pažnja i razmišljanje o ishrani drugih, kreiranje političkih pokreta i društvnih zajednica na osnovu vrste ishrane...
Kulturni Centar REX 24.10.2019.

Priče o društvu i njegovim pojedincima/kama

Pričanje, slušanje i pisanje neispričanih, nečuvenih i nezapisanih priča o društvu i njegovim pojedincima i pojedinkama.
Kulturni Centar REX 3.10.2019.

Pažljivo čitajuća grupa “Ratna neuroza Jugoslovena”

Počevši od čuvene Klajnove studije “Ratna neuroza Jugoslovena”, grupa će pažljivo čitati (close reading) i obrađivati tekstove različitog porekla i svrhe, koji se bave neurozama kakve su u nekom znatnijem i karakterističnijem obimu zahvatale stanovništvo Jugoslavije/Jugoslavija tokom druge polovine XX i početkom XXI veka. Kako se neuroze definišu, shvataju, razvijaju, tretiraju a kako se kao individualni ili grupni fenomen odnose prema društvenim događajima i procesima i koliko su njima uslovljene i oblikovane?
Kulturni centar Rex 3.7.2019. - 3.7.2019.

Pažljivo čitajuća grupa “Ratna neuroza Jugoslovena”

Počevši od čuvene Klajnove studije "Ratna neuroza Jugoslovena", grupa će pažljivo čitati (close reading) i obrađivati tekstove različitog porekla i svrhe, koji se bave neurozama kakve su u nekom znatnijem i karakterističnijem obimu zahvatale stanovništvo Jugoslavije/Jugoslavija tokom druge polovine XX i početkom XXI veka.
Kulturni centar Rex 23.6.2019. - 23.6.2019.

Seminar Dr. Nine Krajnik: OPSESIVNA NEUROZA I VREME

Rituali, bavljenje ambicioznim projektima, tačnost na svakom sastanku, prokrestinacija, inhibicije, premeštanje obaveze za drugo vreme, strah pred nadolazećom katastrofom, neprijateljstvo prema voljenoj osobi, preispitivanje smrti i vlastitog postojanja, magična moć mišljenja i broja, fantaziranje o užitku i istovremeno bekstvo pred zadovoljenjem želje…
Kulturni centar Rex 8.6.2019. - 8.6.2019.

Dr. Nina Krajnik, Ljubav u psihozi

Dobrodošli na prvi lakanovski psihoanalitički seminar u Srbiji.
Kulturni Centar REX, Hilandarska 7 31.12.2018.

Konkurs "Tri pripovetke", odluka žirija

Žiri u sastavu Snežana Baralić Bošnjak, Milovan Pisarri i Nađa Bobičić jednoglasno je doneo odluku da I nagradu dodeli Nataši Vasić, II nagradu Aleksandru Nikoliću i dve III nagrade Nenadu Novaku Stefanoviću i Draganu Stjepanoviću.
Kulturni centar Rex 22.11.2018. - 22.11.2018.

Predavanje: Permakultura - evolucija društva

Danas se suočavamo sa velikim brojem ekoloških problema. Klimatske promene su sve veći problem i postavlja se pitanje koliko će još čovečanstvo moći ovako da izdrži? Šta kažu stručnjaci iz oblasti ekologije? Da li neko nudi rešenja?
Kulturni centar Rex 5.11.2018. - 5.11.2018.

Kako nastaje fašizam? (revisited)

Pozivamo sve zainteresovane za učešće u rekapitulaciji i reafirmaciji osnovnih teorijskih i aktivističkih znanja o istorijskom i savremenom fašizmu, da uzmu ušeće u on-line seminaru koji će se odvijati na fejzbuk stranici.