PRETRAŽI ARHIVU
Radionice/Seminari

Youtube kanal KC Rex 29.7.2020.

Jelena Mijić i Darko Vukić: Rex kao scena i Rex na sceni/scenama vizuelnih umetnosti

Predstavljamo prva dva iz serije izlaganja istraživačica i istraživača 25-godišnje istorije KC Rex.
Kulturni Centar REX 27.6.2020.

REX PREPA(R)KING: Rex kao mesto (raz)govora

Treći konsultativni seminar projekta Iz najave prvog seminara: “Ime Kulturnog centra Rex bilo je i ostalo zvučno na nezavisnoj beogradskoj umetničkoj sceni. Taj dojam važi i za pripadnike mlađih generacija koji nisu imali priliku da isprate Rexov program iz druge polovine 1990-ih i 2000-ih, pa čak i za one koji su umetničku scenu krenuli da prate i oko 2017. kada se Rex preselio iz svog dotadašnjeg prostorija u Jevrejskoj ulici, i samim tim ostao bez prostora za izvođačke umetnosti.”
Kulturni centar Rex 13.6.2020. - 13.6.2020.

REX PREPA(R)KING: Rex kao scena i Rex na sceni/scenama vizuelnih umetnosti

Iz najave prvog seminara: “Ime Kulturnog centra Rex bilo je i ostalo zvučno na nezavisnoj beogradskoj umetničkoj sceni. Taj dojam važi i za pripadnike mlađih generacija koji nisu imali priliku da isprate Rexov program iz druge polovine 1990-ih i 2000-ih, pa čak i za one koji su umetničku scenu krenuli da prate i oko 2017. kada se Rex preselio iz svog dotadašnjeg prostorija u Jevrejskoj ulici, i samim tim ostao bez prostora za izvođačke umetnosti".
Kulturni Centar REX 13.6.2020.

REX PREPA(R)KING: Rex kao scena i Rex na sceni/scenama vizuelnih umetnosti

Iz najave prvog seminara: “Ime Kulturnog centra Rex bilo je i ostalo zvučno na nezavisnoj beogradskoj umetničkoj sceni. Taj dojam važi i za pripadnike mlađih generacija koji nisu imali priliku da isprate Rexov program iz druge polovine 1990-ih i 2000-ih, pa čak i za one koji su umetničku scenu krenuli da prate i oko 2017. kada se Rex preselio iz svog dotadašnjeg prostorija u Jevrejskoj ulici, i samim tim ostao bez prostora za izvođačke umetnosti".
Kulturni Centar REX 30.5.2020.

REX PREPA(R)KING: Iz arhiva i sećanja aktera pozorišnih i filmskih praksi

Konsultativni seminar: Iz arhiva i sećanja aktera pozorišnih i filmskih praksi Ime Kulturnog centra Rex bilo je i ostalo zvučno na nezavisnoj beogradskoj umetničkoj sceni. Taj dojam važi i za pripadnike mlađih generacija koji nisu imali priliku da isprate Rexov program iz druge polovine 1990-ih i 2000-ih, pa čak i za one koji su umetničku scenu krenuli da prate i oko 2017. kada se Rex preselio iz svog dotadašnjeg prostorija u Jevrejskoj ulici, i samim tim ostao bez prostora za izvođačke umetnosti.
Kulturni centar REX 15.2.2020.

LEČENJE RAKA, POMOĆ LAKANOVSKE PSIHOANALIZE

Seminar pokreta Lakan Balkan Preokret koji dijagnoza hronične bolesti ispostavlja subjektu i njegovim bližnjim otvara spektar osećanja, koja pored telesnog bola kreiraju: anksioznost, osećanje nemoći, frustracije, panike, dezorijentiranosti, melanholije, traženja uzroka bolesti, preispitivanje smisla života i smrti, straha pred vlastitom nestajanjem, gubitkom voljene osobe...
Kulturni centar REX 15.2.2020.

Konkurs: Poruka detliću i poruka češljugaru

Povodom 25 godina postojanja i delovanja Kulturnog centra Rex, raspisuje se konkurs koji ima funkciju opšteg javnog seminara - otvorenih konsultacija koje treba da diskutuju ciljeve i mogućnosti aktivizma u aktuelnoj društvenoj stvarnosti i postojećoj ili željenoj perspektivi.
Kulturni Centar REX 2.12.2019.

Bibliotok: Čitanje romana “Zli dusi” F.M. Dostojevskog sa Ratiborom Trivuncem

Ruska aristokratija živi monotonim životom titularno isparcelisane provincije. Svečanu rutinu njenog svevlašća remete liberalne i socijalističke ideje, dospele sa post-revolucionarnog Zapada i ojačane lokalnim prilikama početaka industrijalizacije i modernizacije unutar učmalih okvira despotizma. Grupe mlađih, protestno i antisistemski raspoloženih ljudi, koriste krutost i dekadenciju režima za širenje emancipatorskih ideja u svim društvenim slojevima. Nailazeći i na podršku i na kolebanja i na otpore primorani su na duboko preispitivanje ruskog društva i njegove u novom veku tek probuđene socio-psihološke "duše". Kontradikcije i nedoumice organizovanja, agitacije i delovanja, završavaju u bilo spontanim bilo iznuđenim i improvizovanim provokacijama, proneverama, klevetama, osudama i likvidacijama. U takvu istorijski nedozrelu predrevolucionarnu matricu slavni autor upisuje svoje stavove o političkim idejama tog doba, umećući ih u misli, dela i reči galerije živopisnih likova.
Kulturni centar Rex 24.11.2019. - 24.11.2019.

Lakanovski seminar dr. Nine Krajnik: Hrana, gorkoslatki užitak

[PSIHOANALITIČKI SEMINAR] Simptomi koji su povezani sa jednim od glavnih uslova života kao što je hrana su danas česti. Anoreksija, bulimija, gojaznost, obsesivno razmišljanje o hrani, studiozno planiranje obroka, pažnja i razmišljanje o ishrani drugih, kreiranje političkih pokreta i društvnih zajednica na osnovu vrste ishrane...