25. Jul 2023.

Staro Sajmište: Politika rušenja i istorijski revizionizam

Rušenje bivšeg koncentracionog logora Staro Sajmište praćeno je fabrikovanjem istorije koja ometa istinsko sećanje i odavanje počasti žrtvama.

Privatna arhiva
Srušen nemački paviljon na Starom sajmištu

Uprkos velikom broju izraza neslaganja u medijima u poslednjih nekoliko dana i nedelja, radovi na rušenju se nastavljaju na mestu bivšeg nemačkog koncentracionog logora Staro Sajmište.

Rušenje Nemačkog paviljona i uklanjanje gornjeg dela prvobitne kule uprave koncentracionog logora služe samo u svrhu priključivanja na transportni sistem i povećanja profitabilnosti lokacije. Jer, na mestu Nemačkog paviljona je planiran put, a staru kulu treba da zameni kula sa panoramskim pogledom na Beogradsku tvrđavu i „Beograd na vodi“. Blok 18, koji se nalazi pored Bloka 17, čini urbanu celinu sa višemilionskim investicionim programom na drugoj strani Save, „Beogradom na vodi“. Područje je ekonomski atraktivno.

Srpska vlada ignoriše naučna saznanja

Pored politike rušenja i očiglednih ekonomskih interesa, ovde su važne još dve komponente: odsudstvo transparentnosti i ignorisanje naučnih indicija o mogućem postojanju masovnih grobnica.

Do danas nije objavljen nijedan plan koji daje informacije o rušenjima i novim zgradama koje planira Vlada Srbije. Osim toga, uprava memorijala i drugih udruženja ne žele da daju bilo kakve javne izjave o logoru i rukovanju njime. Da li ih je neko primorao na ćutanje?

Na otvaranju spomen-obeležja u julu 2022. godine, predsednik se predstavio kao stvarni i simbolični oslobodilac logora, želeći da istakne svoju ulogu u iniciranju početka sećanja na ovoj lokaciji, iako su prethodno država, civilno društvo i istraživači – koji su i sproveli prve forenzičke istrage na tom mestu – već organizovali komemoracije... ...

... ...

Važno je da se imenuju sve grupe žrtava

Nekadašnji logor se nalazi na levoj obali Save, na teritoriji današnjeg novobeogradskog Bloka 17. Ovaj prostor je od 1937. godine bio mesto prvog Beogradskog sajma, a u zimu 1941. godine Gestapo ovde uspostavlja koncentracioni logor, koji je u prvoj fazi svog postojanja bio nazivan Jevrejski logor Zemun („Judenlager Semlin“), u kojem je bilo zatvoreno oko 7.000 Jevreja – uglavnom majki i dece, kao i oko 600 Roma.

Muško jevrejsko stanovništvo je već krajem 1941. godine bilo sistematski streljano. Otprilike 5.500 jevrejskih žena i dece koji su preživeli do proleća 1942. godine u ovom logoru biće u narednih šest nedelja sistematski ubijano. Ubijali su ih nemački SS oficiri u kamionima „Saurer” – u takozvanim „dušegupkama”, gušenjem ugljen monoksidom koji je iz izduvnih cevi pušten u unutrašnjost vozila. 

U drugoj fazi svog postojanja, od sredine 1942. godine, logor je pod novim nazivom „Prihvatni logor Zemun” (Anhaltelager Semlin), služio kao takozvani prihvatni logor za političke zatvorenike, većinom komuniste i partizane, kao i civile uhvaćene na području ratnih dejstava. Prema rečima istoričara Milana Koljanina, od ukupno oko 32.000 zatvorenika u drugoj fazi, njih 10.636 je izgubilo živote.

Grupe žrtava se prema ove dve faze postojanja logora mogu podeliti na žrtve jevrejskog i romskog stanovništva (faza 1, u kojoj je ubijeno oko 600 Roma i 7.000 Jevreja), i na žrtve uglavnom boraca pokreta otpora, partizana i civila (faza 2, u kojoj je ubijeno ukupno oko 10.000), nevezano za njihovu nacionalnu pripadnost. U uvodnom govoru u julu 2022. Vučić ne pominje eksplicitno i ne izdvaja ove grupe žrtava, već ih podvodi pod „srpsko“ stradanje, koje se onda suprotstavlja „zlim“ Hrvatima. To je nacionalističko prisvajanje Šoa i masovnih zločina nad slovenskim stanovništvom od strane Hitlerove Nemačke... ...

... nastavak na ceo tekst na sajtu Mašina (napominjemo da se u tekstu ne pominju neke od u javnosti dugogodišnje prisutnih i prepoznatljivih nevladinih inicijativa i produkcija koje su se bavile problemom memorijalizacije logora na Starom sajmištu, kao što je snimanje filmova, organizacija naučnih i aktivističkih seminara, vođenih tura itd. a koje su to činile upravo na način koji se preporučuje u tekstu, što je svojevrsni vid nehotičnog "revizionizma" u prikazivanju ukupnog društvenog odnosa prema problematici memorijalizacije logora i može da šteti inače dobroj nameri i važnoj funkciji teksta) 

Sve vesti

AKTUELNO

Kulturni centar Rex 29.7.2023. - 29.7.2023.

Čitajuća grupa "Civilno društvo i kultura pre, tokom i nakon rata (sećanja)"

Pridružite se čitalačkoj grupi koja analizira knjigu „Umetnost i kultura otpora“ Milene Dragićević Šešić (FDU, Clio, 2018).
Kulturni centar Rex 19.7.2023. - 19.7.2023.

GDE SU BILI ŠTA SU RADILI - Nebojša Glišić: Severna Irska, Deri

... Od prvog do poslednjeg trenutka boravka u Irskoj, sve je obeleženo sukobom. Murali na zidovima objekata, priče prolaznika, razgovori sa slučajnim poznanicima, univerzitet, ulice, dečja igra… ali sa druge strane ovog konteksta stoji relativno uspešan model pomirenja o kome je neophodno razgovarati u cilju komparativnog izučavanja transformacije konflikta, izgradnje i održavanja mira...
Kulturni centar REx 7.6.2023. - 7.6.2023.

Ring Ring - Koncert Badrutt Belorukov Kocher

Elektro akustična kamerna muzika svetske klase napravljena od ogromnih dinamičkih kontrasta koji se razvijaju od prefinjenih vibrirajućih zvučnih pejzaža do eruptivnih napada. Muziku trija karakteriše snažan osećaj za duge improvizacije. Trio je nastupao od 2014. godine u Rusiji, Sibiru, Francuskoj i Švajcarskoj. / (ENG) World-class electro acoustic chamber music made of huge dynamic contrasts evolving from refined vibrating soundscapes to eruptive attacks. The music of the trio is characterised by a strong feeling for long improvisational developments. The trio performed since 2014 in Russia, Siberia, France and Switzerland.