Istorijat

Cinema REX - kulturni centar B92 - funkcionisao je kao Kuća za urbanu kulturu, savremenu umetnost, građanske inicijative i labaratorija za istraživanje novih polja na umetničkoj i široj kulturnoj sceni.

Cinema REX se nalazio u Jevrejskoj 16 i od svog otvaranja je izrastao u najdinamičniji i najživlji jugoslovenski centar za kulturu. Samo tokom 1998. godine u prostoru je izvedeno više od 300 različitih programa, organizovano dvadesetak različitih programa u većim gradovima Srbije. Uobičajeno radno vreme bilo je od 9h do 23h svakoga dana. Polazeći od stanovišta da su Beogradu potrebna mnoga mesta na kojima umetnički potencijal može da se ispolji, Cinema REX je obezbeđivao uslove za realizovanje nove i prezentaciju postojeće domaće produkcije iz oblasti pozorišnih i likovnih umetnosti, muzike, filma, videa, novih medija i organizovao promocije i diskusije. Uključen u aktuelna socijalna i politička kretanja, Cinema REX je pružao mogućnosti tamo gde zvanične institucije ne mogu ili ne žele da ih pruže i aktivno sarađivao sa kolegama iz zemlje i sa prostora bivše Jugoslavije.

Pozicioniran kao Evropska kuća umetnosti i kulture, Cinema REX je učestvovao u iniciranju i realizaciji internacionalnih projekata, sarađivao i razmenjivao iskustva sa sličnim centrima iz inostranstva, predstavljao inostrane umetnike i umetničke grupe iz oblasti koje pokriva. Cinema REX je imao i izuzetno intenzivne "networking" aktivnosti: bio je punopravni član TEH mreže nezavisnih kulturnih centara Evrope i jedan od 10 osnivača mreže European Cultural Backbone.

B92 (radio sa pridružnom TV i video produkcijom, izdavaštvom i internet odeljenjem) preuzet je 2. aprila 1999. godine od strane novog rukovodstva na čelu sa samozvanim direktorom Aleksandrom Nikačevićem. Kao pripadnik porodice B92 (nezavisna, nevladina, neprofitna organizacija), Cinema REX od tog dana ne radi u fizičkom prostoru u kome je postojao i u svojim nastupima i aktivnostima ne koristi svoje dotadašnje ime. Od tog trenutka programe realizujemo u različitim prostorima u Beogradu i veoma smo aktivni u cyber-prostoru.

U prostor u Jevrejskoj 16 vratili smo se u oktobru 2000. godine nakon pada režima Slobodana Miloševića i povratka B92 njegovim pravim osnivačima.