Umrežavanje

REX sarađuje sa kolegama širom Srbije, kao i sa kolegama iz regiona i Evrope. Naša osnovna strategija u međunarodnoj saradnji je zasnovana na uverenju da su razmena i širenje ideja i metodologija neophodan standard u radu i razvitku bilo koje kulturne organizacije. REX ulaže velike napore da bi učestvovao i odgovorio na konkurse za projekte na evropskom nivou, i ostvaruje saradnju sa novim kao i sa dugogodišnjim međunarodnim saradnicima. REX kontaktiraju mnogi umetnici i aktivisti, nudeći saradnju na projektima ili javnim programima. Pojedini od njih, tokom svog boravka u Beogradu ili regionu, koriste naš prostor kao bazu za svoja istraživanja, mesto sastanka sa drugim učesnicima u projektu, ili mesto održavanja radionica koje uključuju lokalne učesnike.
REX je kroz svoje kulturne i umetničke produkcije, ali i druge aktivnosti u okviru Fonda B92, aktivan u lokalnom i internacionalnom umrežavanju - član je Evropske mreže nezavisnih kulturnih centara (Trans Europe Halles) teh.net, koosnivač Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) nezavisnakultura.net i regionalne platforme KOOPERATIVA (http://platforma-kooperativa.org).

Fond B92 je, kroz projektne aktivnosti koje se odvijaju i produciraju u Kulturnom centru REX, član Mreže Festivala filmova o ljudskim pravima, Human Right Film Network (http://www.humanrightsfilmnetwork.org/) (Filmski festival SLOBODNA ZONA), kao i Međunarodne koalicije mesta savesti - International Coalition of Sites of Conscience (http://www.sitesofconscience.org).

Kulturni centar REX/Fond B92 je na listi akreditovanih organizacija Evropskog volonterskog servisa ec.europa.eu/youth,razmenjujući volontere sa evropskim kulturnim centrima i organizacijama. Osim toga, ugošćava kako lokalne, tako i volontere i stažiste iz regiona i inostranstva.

Rex je bio član neformalne evropske mreže za mobilnost mladih umetnika "Pépinières européennes pour jeunes artistes" sa bazom u Francuskoj (2001 - 2010). 1999. Godine, Kulturni centar REX je bio inicijalni član koalicije organizacija i pojedinaca European Cultural Backbone (http://monoskop.or/European_Cultural_Backbone). Od 2008 - 2010, REX je bio partner Ministarstvu kulture Republike Srbije u projektu Mapiranje i afirmacija projekata i procesa interkulturnog dijaloga.