7. Aug 2023.

Nestali ili ukradeni spisi predmeta u Višem sudu u Vranju u slučaju Nikolić Kantar, nisu pronađeni a odgovorni nisu kažnjeni

Dana 18.07.2023. godine od strane nadležnih službi koje su postupale u spisima predmeta Višeg suda u Vranju Kž1.br.131-23, koji je formiran po izjavljenim žalbama, primećeno je da nedostaje predmet Osnovnog suda u Vranju K.br.239-22.

javniservis.net
Pravda (izvor: https://www.quora.com/)

Autor: Veran Matić

I pored toga što su spisi predmeta nestali – ukradeni, u utorak 8. avgusta će se  održati sednica veća Višeg suda u Vranju, po žalbi Dejana Nikolića Kantara na presudu kojom je osuđen na 18 meseci zatvora, za pretnje zaposlenima u OK radiju.

Ministarstvo pravde vlade Republike Srbije, najozbiljnije je shvatilo ovaj skandal, Odeljenje za nadzor u pravosudnim organima, najavilo je da će izvršiti nadzor nad Višim sudom u Vranju, zbog nestanka spisa predmeta prvostepene presude Dejanu Nikoliću Kantaru. U toku je izjašnjavanje predsednice suda o ovom nezabeleženom događaju, a posle toga sledi i poseta predstavnika Ministarstva i konkretno utvrđivanje činjeničnog stanja i odgovornosti. Više o nestanku spisa nalazi se u tekstu: 

Samo hrabro i odlučno protiv lokalnih (i drugih) kabadahija – Javni servis

Vršilac dužnosti Predsednika Višeg suda u Vranju, Milena Stojević, u odgovorima na pitanja po zakonu o pristupu informacijama od javnog značaja, koje je poslao Veran Matić, predsednik upravnog odbora ANEM-a (Asocijacije nezavisnih elektronskih medija) i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara, konstantovala je sledeće: 

„Višem sudu u Vranju je dana 12.07.2023. godine dostavljen predmet Osnovnog suda u Vranju K.br. 239-22, okončan donošenjem presude tog suda K.br.239-22 od 23.06.2023. godine, kojom je okrivljeni Dejan Nikolić, zvani „Kantar“ iz Vranja, oglašen krivim za izvršenje krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti iz člana 138. st.2, u vezi sa st.1 KZ, i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci. 

Dana 18.07.2023. godine od strane nadležnih službi koje su postupale u spisima predmeta Višeg suda u Vranju Kž1.br.131-23, koji je formiran po izjavljenim žalbama, primećeno je da nedostaje predmet Osnovnog suda u Vranju K.br.239-22.

Od strane v.f. predsednika suda, dana 19.07.2023. godine, oformljena je komisija sa zadatkom da izvrši pregled svih prostorija Višeg suda u Vranju, radi eventualnog pronalaska predmeta, a preduzete su i druge mere i radnje kako bi se predmetu ušlo u trag. 

Predmet Višeg suda u Vranju Kž1.br. 131-23 je bez predmeta Osnovnog suda u Vranju K.br. 239-22, dostavljen dana 19.07.2023. godine v.f. predsedniku suda radi odlučivanja o zahtevu sudije Tatjane Mihajlović Jovanović za izuzeće od postupanja u predmetu Višeg suda u Vranju Kž1.br 131-23, podnetog iz razloga propisanih odredbom čl.37.st.1.tač.2 Zakonika o krivičnom postupku.

V.f. predsednika suda je najpre, dana 21.07.2023. godine, Osnovnom sudu u Vranju uputila predlog za obnavljanje spisa predmeta tog suda K.br.239-22, kako bi se po izjavljenim žalbama blagovremeno donela odluka i nesmetano vodio krivični postupak, te su obnovljeni spisi predmeta Osnovnog suda u Vranju dostavljeni Višem sudu u Vranju, dana 21.07.2023. godine, oko 15 časova. 

O zahtevu za izuzeće sudije Tatjane Mihajlovoć Jovanović odlučeno je rešenjem v.f. predsednika Višeg suda u Vranju Su VII-39-22-2023 od 24.07.2023. godine, kojim je usvojen zahtev za izuzeće i određeno je da se sudija Tatjana Mihajlović Jovanović izuzima od daljeg postupanja u predmetu Višeg suda u Vranju Kž1.br.131-23, a za dalje postupanje po navedenom predmetu, određena je druga sudija u skladu sa Godišnjim rasporedom poslova Višeg suda u Vranju za 2023. godinu. 

Takođe Vas obaveštavamo da je u vezi sa spornim događajem, v.f. predsednika Višeg suda u Vranju dana 24.07.2023. godine Osnovnom sudu u Vranju podnela krivičnu prijavu protiv NN lica, zbog krivičnog dela ometanje pravde iz čl.3366 Krivičnog zakonika ili krivičnog dela falsifikovanja službene isprave iz čl. 357. KZ.“

……….

U ovom slučaju od strane optuženog i osuđenog, sa timom odbrane, u kontinuitetu traju različiti oblici opstrukcija. Još više opstrukcija ima u slučaju ugrožavanja sigurnosti Igora Živkovića od strane Dejana Nikolića Kantara. Kao i u slučaju ugrožavanja sigurnosti MV. 

Nestali predmet, i posle dve nedelje od početka istrage, nije pronađen, niti je otkriveno na koji način je nestao. 

Ceo tekst dostupan je na sajtu Javni servis

Sve vesti

AKTUELNO

Kulturni centar Rex, Obilićev venac 2 2.3.2024. - 2.3.2024.

Iza zatvorenih vrata

Troje ljudi koji se nikada ranije nisu sreli, zarobljeni su u hotelskoj sobi. Nemaju šta da rade, ne mogu da spavaju i ne mogu da ugase svetlo, dok svet polako prolazi bez njih. ..
20.2.2024. - 20.2.2024.

Seminar za svakoga: Levica i (periferna) država, (periferna) levica i nacija

Utorak 20. februar, 19.30h, KC Rex (zgrada Tanjuga) Obilićev venac 2. prvi sprat /// Cilj seminara je da se razmotre teme kapitalističke (polu)periferije iz teorijskog i praktičnog ugla, u smislu njihovog razumevanja u svakodnevnim društvenim borbama i debatama kao i njihovog značaja u okvirima i ciljevima programa partija, političkih pokreta i aktivističkih platformi. Usled retkih rasprava na ovu temu, čini se da je pozicija kapitalističke periferije ili nešto što svi podrazumevaju i smatraju nepromenjivim, zbog čega je nije potrebno ni uzimati u obzir, ili je ta tema ciljano, čak neminovno isključena iz diskusija jer dovodi u pitanje brojne vladajuće i samorazumljive pojmove i perspektive (na primer: rast, razvoj, lokalne i globalne integracije, pravna i vrednosna utemeljenja i opredeljenja itd).
14.2.2024. - 14.2.2024.

GDE SU BILI ŠTA SU RADILI MultiMadeira na Madeiri

Sreda 14. februar od 18h / Jelena Mijić članica organizacionog tima umetničkog rezidencijalnog programa MultiMadeira, kao i Jelena Čolić, Žarko Aleksić, Luka Tilinger, Milica Pekić, a možda i još po neko od umetnika i umetnica koji su učestvovali u četvrtom izdanju ovog programa koje je još uvek u toku i završava se 9. marta.