PRETRAŽI ARHIVU
Tribine/Debate

Kulturni centar Rex 20.8.2016. - 20.8.2016.

Kako nestaje fašizam? (Umetnički rad u političkim i ideološkim okolnostima)

Svoj ciklus seminara za svakoga Rex je započeo 2011. godine seminarom "Kako nAstaje fašizam?", u okviru projekta Poseta Starom sajmištu (starosajmiste.info), sa namerom da osvetli "ekonomske, kulturne, političke, istorijske" i druge kontekste i preduslove koji omogućavaju i podstiču razvoj fašističkih ideologija i politika. Ove godine, serija javnih diskusija, studija slučaja, javnih vođenja i predavanja biće realizovana pod nadnaslovom "Kako nEstaje fašizam?", čime ćemo pokušati da diskutujemo razne pretpostavljene, moguće ili obavezne preduslove i uslove za eventualno „nestajanje“ ove ideologije sa ekonomske i političke scene savremenog sveta.
Kulturni centar Rex 31.7.2016. - 31.7.2016.

Kratka istorija Kosova u kritičkoj retrospektivi

U težnji za postizanjem mogućih konsenzusa oko nekih važnih spornih pitanja za naše kulturno i političko okruženje, diskusijom o transkriptu i reakcijama na transkript prvog seminara na temu Kartka istorija Kosova, otvaramo seriju nadnaslova Do(Govorni) programi.
Kulturni centar Rex 16.6.2016. - 16.6.2016.

"Menjanje dana za noć": O muzičkim ekstremima 90-ih

U četvrtak, 16. juna nastavljamo propitivanje i diskutovanje odnosa muzike i politike 90ih, ovoga puta u svetlu Tehno kulture koje je u tom trenutku dobila na značaju i razvoju.
Kulturni centar Rex 13.6.2016. - 13.6.2016.

Gde su bili šta su radili Petar Stojičić i Anđelka Janković – Bali

Petar Stojičić je diplomirani snimatelj i dizajner zvuka. Završio je Fakultet dramskih umetnosti i radi kao snimatelj i dizajner zvuka na brojnim domaćim i inostranim filmovima, serijama i reklama kao i u svom Fly Fly studiju . Dobitnik je nagrade za najbolji zvuk u okviru 2016. Global Short Film Awards, dodeljene na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu za film "Mario je gledao u more zaljubljenim očima" u režiji Svetlane Dramlic (Slovenija).
Kulturni centar Rex 2.6.2016. - 2.6.2016.

Ko gradi grad / proleće 2016.

Ove godine KO GRAD GRAD organizuje seriju predavanja i radionica pod nazivom Ekonomija na zajednički pogon, koje se bave iznalaženjem primenljivih modela zajedničke ekonomije, relevantnim za naše prilike, sa fokusom na stanovanje. Od 2. do 4. juna, u okviru druge radionice, sa internacionalnim gostima Metju Slejterom i Bret Skotom, diskutovaćemo o komplementarnim valutama, koje imaju za cilj da zaštite ili stimulišu određenu lokalnu ekonomiju.
Kulturni centar Rex 30.5.2016. - 30.5.2016.

Javna komunalna preduzeća - naša stvar

Kolektiv Ministarstvo prostora vas poziva na predavanje "Javna komunalna preduzeća - naša stvar", u okviru serije predavanja i razgovora "KA DRUGAČIJEM GRADU", koje će se održati u ponedeljak 30. maja od 18 časova u Kulturnom centru "Rex", Jevrejska 16.
Kulturni centar Rex 24.5.2016. - 24.5.2016.

SEMINAR ZA SVAKOGA: MUZIKA I POLITIKA 2.2 "Menjanje dana za noć": O muzičkim ekstremima 90-ih

U devedesetim godinama, i pored svih teškoća, ratnih stradanja i ekonomskog sunovrata, muzička scena ne jenjava, a javljaju se i obrisi globalno integrisane muzičke scene. Na ruševinama roka i zabavne muzike, stupaju turbo folk i njegov antagonista tehno muzika.
Kulturni centar Rex 16.5.2016. - 16.5.2016.

GOVORNI PROGRAMI: Umetnički rad u političkim o ideološkim okolnostima

Kako da jeste ono što je bilo? Rad “Slobodni predmeti“ Vladimira Miladinovića (2014) proizveo je u stručnoj javnosti vrlo zanimljivu debatu na više tematskih i teorijskih nivoa. Dugo se nije moglo pročitati ili čuti toliko različitih ocena i mišljenja o jednom radu savremene umetnosti.
Kulturni centar Rex 16.4.2016. - 16.4.2016.

Seminar za svakoga: ŠTA SE (SVE) RESTITUIŠE RESTITUCIJOM?

Restitucija, kao proces povraćaja imovine koja je vlasnicima iz različitih razloga oduzeta nakon oslobođenja zemlje 1945. godine, jedan je od prioriteta kako političkih elita u Srbiji, tako i njihovih partnera ili pokrovitelja u globalnim ekonomsko-političkim elitama ali i nadležnim telima Evropske unije.
Kulturni centar REX 19.3.2016. - 19.3.2016.

SEMINAR ZA SVAKOGA PRED-GOVOR O SAVREMENOJ UMETNOSTI U SRBIJI 2000-2010.

Umetnost nakon ekstremnog iskustva devedesetih Projekat "Usmena istorija savremene umetnosti u Srbiji 2000-2010" realizovan je putem intervjua sa jednim brojem učesnika/ca, aktera/ki i posmatrača/posmatračica scene vizuelnih umetnosti u Srbiji, u periodu od 2000. do 2010. godine. Inicijatori/ke i realizatori/ke projekta, rukovodili su se idejom da je važno zabeležiti ova mišljenja i sećanja sada kada smo na solidnoj vremenskoj distanci od tog perioda a dok sećanja još nisu potpuno potisnuta ili preoblikovana novim događanjima i sadržajima. Razgovori su snimani audio putem a intervjuisano je više od 50 istoričara i istoričarki umetnosti, umetnika i umetnica, kulturnih radnika i radnica. Intervjui su obavljeni na osnovu seta okvirnih pitanja koja su poslužila kao mogući orijentiri u razgovorima.