PRETRAŽI ARHIVU
Tribine/Debate

Kulturni centar Rex 20.9.2018. - 20.9.2018.

Čitajuća grupa: 1968. godina i nova levica

Samoobrazovni univerzitet „Svetozar Marković“ vas poziva na nastavak diskusije koja je započeta u julu ove godine, uz čitanje tekstova Markuzea, Kastorijadisa i Volerstina.
Kulturni centar Rex 19.7.2018. - 19.7.2018.

Gledano očima Berlina: tri izložbe o fašizmu i njihova sadašnjost

Kulturni centar Rex vas poziva na završno predavanje i diskusiju u okviru projekta „Fašizam: muzealizacija i edukacija danas“. Nakon niza studija slučaja, predavanja, aktivističkih i teorijskih istraživanja kojima smo istraživali koncepte i kapacitete aktuelnih obrazovnih i muzejskih praksi u zemlji i svetu, pažnju ćemo obratiti na situaciju proizvedenu aktuelnim istorijskim izložbama u Berlinu.
Kulturni centar Rex 16.5.2018. - 16.5.2018.

Predavanje Gašpara M. Tamaša: "Ima li fašizma nakon 1945?"

Kulturni centar Rex vas poziva na predavanje Gašpara Mikloša Tamaša: "Ima li fašizma nakon 1945?" u sredu, 16. maja 2018. od 18h na aktuelnoj adresi Kulturnog centra Rex u Hilandarskoj 7.
Amfiteatar Radio televizije Preševo 11.5.2018. - 11.5.2018.

Albanci i Srbi između integracija i dezintegracija

Dijalog medju dijalozima #6 REX U GOSTIMA - DIJALOG MEĐU DIJALOZIMA - Serija diskusija u kojima se iz različitih društvenih i političkih pozicija i perspektiva razmatraju brojne teme sadržane unutar „Kosovskog pitanja“. Današnje hegemono značenje samog pojma integracija je svakako uslovljeno konceptima i procesima euro-integracija. U tom retoričkom i idejnom okviru se pretežno odvijaju i interpretiraju politički, pravni i ekonomski procesi koji uslovljavaju i determinišu život najvećeg dela stanovništva i različitih društvenih zajednica u zemljama koje teže uključenju u Evropsku uniju.
Galerija Narodnog univerziteta Vranje 26.4.2018. - 26.4.2018.

REX u gostima: Dijalog među dijalozima #5

REKS U GOSTIMA - DIJALOG MEĐU DIJALOZIMA – serija diskusija u kojima se iz različitih društvenih i političkih pozicija i perspektiva razmatraju brojne teme sadržane unutar „Kosovskog pitanja“.
Kulturni centar Rex 14.4.2018. - 14.4.2018.

Predstave o fašizmu u novijim umetničkim praksama

Seminar u okviru projekta „Fašizam, muzealizacija i edukacija danas“ održaće se u subotu 14. aprila od 17 do 20h u prostoru koji KC Rex koristi nakon iseljenja iz Jevrejske 16, u Hilandarskoj 7 (Kuća Laze K. Lazarevića).
Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani Kraljevo 30.3.2018. - 30.3.2018.

Dijalog među dijalozima #4

Kosovo, između sila istorije i istorizacije Na četvrtoj debati iz serije Dijalog među dijalozima bavićemo se pristupima i metodama izučavanja i pisanja novije istorije Kosova. Činjenica da je u svim pregovorima, dogovorima i odlukama u vezi Kosova u moderno doba, faktor koncipiranja i razumevanja njegove istorije bio jedan od presudnih, zahteva obraćanje posebne pažnje na postulate i načine istoriografskih proučavanja i prikazivanja istorije ovog područja u naučno-stručnom domenu a posredno i u drugim publicističkim i reprezentativnim domenima, bilo u sferi obrazovanja, umetnosti i kulture, političke i medijske retorike i propagande itd.
Univerzitet u Nišu 16.3.2018. - 16.3.2018.

Dijalog među dijalozima #3

REX u gostima Kosovo u kontekstu Balkana i balkanizma Na trećoj debati bavićemo se okvirima razumevanja i interpretacije „Kosovskog pitanja“, kao dela istorije balkanskih naroda i država. Polazeći od kompleksnih faza Istočnog pitanja, koje je između ostalog kulminiralo i rešavanjem statusa Kosova u kontekstu Balkanskih ratova, neizbežno dolazimo i do hegemonije diskursa balkanizma (kao lokalizovane verzije orijentalizma) i „balkanizacije“ kojima se u delu međunarodne zajednice posredno ili neposredno objašnjavaju politički procesi u državama i društvima Balkana a neretko i prema njima upravljaju političke analize i odluke. U sv kom slučaju, pitanje međuzavisnosti i interakcije statusa i stanja na Kosovu sa nizom drugih pitanja balkanskog okruženja je neprekidno prisutno u političkim pregovorima i debatama.
Studentski kulturni centar, Kragujevac 24.2.2018.

Dijalog među dijalozima #2

REX u gostima Cilj projekta je diskutovanje i rasvetljavanje relacija koje se kolokvijalno nazivaju „odnosima između „Srba i Albanaca“ ali svakako obuhvataju mnogo složenije, kako aktuelne političke, tako i istorijske društvene, ekonomske i kulturne odnose i veze bilo u regionu bivše Jugoslavije, na Balkanu, u Evropi i svetu. U kontekstu nedavno pokrenutog Unutrašnjeg političkog dijaloga o Kosovu koji iako teži svojevrsnom konsenzusu propušta da uključi brojne relevantne teme i aktere, ove diskusije bave se istorijom i kompleksnim karakterom aktuelnih političkih stanja, situacija i njihovih postojećih i mogućih tumačenja.
Kulturni centar REX 14.2.2018.

Fenomenologija ideološko-političkog nastupanja jugoslavenske srednje klase

Čitanje u grupi teksta Milana Kangrge „Fenomenologija ideološko-političkog nastupanja jugoslavenske srednje klase“, kao treći radni susret u seriji Čitajući u grupi: ogledi o pitanjima srednje klase i fašizma.