PRETRAŽI ARHIVU
Tribine/Debate

Kulturni centar Rex 16.12.2017. - 16.12.2017.

Okrugli sto „Hegemoni okviri istorizacije Golog otoka“

Projekat Razokviravanje istorije (Deframing History) realizuju tri partnerske organizacije iz regiona: Documenta (Zagreb), AKTIV (Kosovska Mitrovica) i ReEX (Beograd) i saradnička organizacija BASOC iz Banjaluke. Projekat je realizovan nizom radionica, seminara i javnih akcija koje su se bavile hegemonim okvirima razumevanja i interpretacije istorijskih perioda i događaja, poglavito iz perioda Drugog svetskog rata i socijalističke Jugoslavije.
Kulturni centar Rex 15.12.2017. - 15.12.2017.

Boris Buden: Jezici retrofašizma: Kritičke napomene uz Deklaraciju o zajedničkom jeziku”

Projekat “Fašizam, edukacija i muzealizacija danas“
Kulturni centar Rex 27.11.2017. - 29.11.2017.

Čitajući u grupi: ogledi o pitanjima srednje klase i fašizma (2)

Poziv na čitanje u grupi teksta Karla R. Popera Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, kao drugog radnog susreta u seriji pod nazivom Čitajući u grupi: ogledi o pitanjima srednje klase i fašizma.
Kulturni centar Rex 1.11.2017. - 1.11.2017.

Tele-info seminar: Kako nestaje nacionalizam?

Kako bi nacionalizam mogao nestati? Kako bi izgledao ili trebao da izgleda svet u kome nema nacionalizma? Da li je takav svet moguć i pod kojim uslovima? Priređujemo novi telefonski informativni seminar na ovu temu.
Kulturni centar Rex 7.7.2017. - 7.7.2017.

Tele-info seminar: Kako nestaje fašizam?

Kako bi fašizam mogao nestati? Kako bi izgledao ili trebao da izgleda svet u kome nema fašizma? Da li je takav svet moguć i pod kojim uslovima? Već dve nedelje traje svojevrsni telefonski informativni seminar na ovu temu. Tema za koju uobičajeno mislimo da je opšte poznata kao istorijski fenomen i samim tim svakome odavno i jasna, ispostavlja se – očekivano ili ne - kao vezana za mnoge oblasti života i rada savremenog čoveka. Odgovore na gorepostavljena kao i brojna druga tematski i sadržajno bliska pitanja, možete i u naredne dve nedelje potražiti u telefonskim razgovorima sa saradnicama i saradnicima Govornih programa KC Rex koji/e odgovaraju na vaše pozive. Njihovo višegodišnje iskustvo u teorijskom i praktičnom bavljenju proučavanjem i borbom protiv različitih oblika fašistoidnosti i fašizma, uvod je u zajedničko promišljanje teme seminara i traženje najadekvatnijih odgovora.
Kulturni centar Rex 24.5.2017. - 24.5.2017.

Predgovor o levim pozicijama/pozicioniranju u Srbiji 1999-2012.

Tokom prvih nekoliko meseci 2017. godine u okviru Do(Govornih) programa KC Rex, obavljeno je aktivističko istraživanje koje se bavilo sećanjem aktivistkinja i aktivista na profilisanje i interakciju različitih ideoloških i aktivističkih pozicija tokom „produženih dvehiljaditih“ tj. u okvirnom periodu od 1999. do 2012. godine. Radni naslov projekta bio je "Leve ideološke propozicije i pozicioniranja na aktivističkoj sceni Srbije tokom prve decenije XXI veka“.
Kulturni centar Rex 27.4.2017. - 27.4.2017.

GDE SU BILI ŠTA SU RADILI: NEKOLIKO BAČENIH POGLEDA NA DOCUMENTA 14 U ATINI

U organizaciji tranzit.ro Jaši, Nebojša Milikić posetio je izložbu Documenta 14 u Atini. Velika debata o smislu i značenju dislokacije dela ove elitne izložbe iz Kasela (Nemačka) u Atinu, otkrila je brojne kontradikcije evropske, kao i svake druge donatorski koncipirane kulturne politike: ... Dokumenta 14, Kasel doživljava kao izdaju a Atina kao invaziju... ("... with Documenta 14., Kassel feels betrayed, Athens invaded", je citat iz članka u Art Forumu, link je dat u nastavku najave).
Kulturni centar Rex 13.4.2017. - 13.4.2017.

Seminar za svakoga: Kapaciteti i koncepti sećanja na žrtve Drugog svetskog rata.

(Do)Govorni programi KC Rex: Kako nestaje fašizam? Tokom i nakon skorijih procesa globalnog preuređenja sveta, koji su uveliko potisnuli poretke i sisteme vrednosti nastale nakon Drugog svetskog rata, zvanične prakse i politike sećanja našle su se pred (ne)očekivanim izazovima. Dosadašnji modeli sećanja, istorizacije, memorijalizacije i objašnjavanja istorije (a time i današnjice) često se ispostavljaju kao nefunkcionalni (bilo u smislu neuverljivosti ili odsustva minimalnog očekivanog političkog efekta) ili prevaziđeni.
Kulturni centar Rex 24.12.2016. - 24.12.2016.

Milan Nedić, zločin kolaboracije nekad i sad

U toku sudskog procesa za rehabilitaciju Milana Nedića, stručna i šira javnost Srbije i regiona ima prilike da se ponovo uveri u tendencije i principe delovanja istorijskog negacionizma i revizionizma u naučnom, pravnom, političkom, obrazovnom i medjskom domenu. Stiče se utisak da više nema oblasti u kojoj ove tendancije nisu zaživele ili čak postale preovlađujuće.
Kulturni centar Rex 17.12.2016. - 17.12.2016.

Seminar za svakoga: Pročitavanje Kratke istorije Kosova

Nastavljajući rad na postizanju mogućih konsenzusa oko nekih važnih spornih pitanja za naše kulturno i političko okruženje, analiziramo izlaganja, diskusije, transkripte i reakcije nakon prethodnih seminara na temu Kratka istorija Kosova i Kratka istorija Kosova u kritičkoj retrospektivi.